ЛИЗИНГЪТ КАТО БИЗНЕС

164
СТРАНИЦИ В ПЪРВА ЧАСТ
220
СТРАНИЦИ ВЪВ ВТОРА ЧАСТ
9
ОСНОВНИ ТЕМИ В ДЕТАЙЛИ
Лизингът като бизнес
Финансово-правна теория и икономическа практика

ЛИЗИНГЪТ КАТО БИЗНЕС

01.

Лизингът
като бизнес

Защо всеки е добре да познава този продукт и кога да го използва.

02.

Какво представлява лизингът като сделка?

Как се сключва договор за лизинг и какви са правата на двете страни?

03.

Финансиране

Защо лизингът е предпочитана форма на финансиране в свoбодния пазар?

04.

Лицензиране

В детайл за лицензионния режим на дейноста и административния надзор върху нея в България?

Корица Лизинг 01

ЧАСТ 1

Лизингът е вид финансова сделка, който улеснява ползването или придобиването на даден актив. Договорът за лизинг се регламентира в Глава двадесет и трета от ТЗ (чл. 342 – 347) и от съответстващите разпоредби на ЗЗД, засягащи договор за наем.

В България съществуват два вида лизинг: финансов лизинг и оперативен лизинг. Договорът се сключва между две страни – Лизингодател и Лизингополучател.

По силата на този договор Лизингодателят, който е собственик на лизинговата вещ, я предоставя за ползване на Лизингополучателя, който заплаша лизингови вноски за това ползване.

Акцентът в изложението е поставен върху основните дискусионни въпроси в практиката по използване на тази форма за финансиране както от Лизингодателят като упражняване на основна търговска дейност, така и на Лизингополучателя в качеството му на ползвател на лизингови услуги.

Leasing-Cover-2

ЧАСТ 2

Активите, които могат да бъдат финансирани на лизинг имат различен обхват в различните Държави, като често портфейлът от финансирани активи от един лизингодател зависи от особености на Икономиката и бита в дадена Страна.

Като цяло обаче в Европа има определен портфейл от активи, който може да се смята унифициран за почти всички Държави и лизингови компании опериращи на тяхна територия.

Това са активи като висококачествено оборудване, транспортни средства, леки автомобили, строителна и агро  техника и механизация, офис оборудване и недвижими имоти (основно с пряко бизнес предназначение – халета, заводи, гаражи, хангари, хотели, ресторанти и т.н.) за фирми в отрасли като транспорт, текстилна и обувна промишленост, хранително-вкусова и винарска промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строителни материали и строителство, земеделие, металообработка, сервизни услуги, телекомуникации и други. 

за автора на книгата

Борислав Тодоров

Борислав Тодоров е завършил висше юридическо образование в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, в „Кристиан- Албрехт“ Университет – гр. Кил, Германия, както и в Университета Колчестер, Англия по програма Еразмус през 2001 г. Преминава стажове през съдилища в Германия, Англия и България.

Borislav-Todorov-About

Как мога да съм Ви полезен?

Оставете телефон и ще се свържа с Вас.

  МНЕНИЯ ЗА КНИГАТА

  Как Ви помогна книгата?

  Споделено от читатели...

  За да постигнете по-добри резултати

  Това, което бих Ви посъветвал аз е…

  • Прочетете книгата.
  • Използвайте познанията в нея.
  • Действайте!

  Връзка с мен

  Ако все още имате въпроси, на Ваше разположение съм!

   Съгласявам се личните ми данни да бъдат обработвани спрямо политиката за поверителност на уебсайта.