Менторство по финансова култура за юноши

Предлагам частна подготовка за ученици от 8 до 12 клас и студенти I-II курс в сферата на Практичните финанси:

 • Движение на парите в икономиката.
 • Образование, кариера, доходи.
 • Ролята на държавата.
 • Бюджетиране.
 • Спестяване.
 • Дълг.
 • Платежни услуги.
 • Кредит.
 • Лизинг.
 • Инвестиране.
 • Управление на риска.
 • Застраховане
 • Пенсиониране.
 • Разумен потребител.

При желание ми пишете ТУК.

Вече няколко години съм Ментор в програмите „Практични финанси” и „Лични финанси“ на класове от прогимназиален или гимназиален етап, организирани от JA Bulgaria.

„Практични финанси” е състезание по финансова грамотност, с фокус върху управлението на личните финанси като неразривна част от компетентността „инициативност и предприемчивост“, което има за цел да мобилизира личния потенциал на участниците в гимназиален етап на обучение. Форматът е с фокус усвояване на култура на поведение, начин на мислене и подходи за действие по отношение на стандартни и актуални проблеми на управлението на личните финанси, включително и чрез използване на новите технологии. Състезанието е възможност за младежите да формират предприемаческите си нагласи, както и да получат мотивация да бъдат изобретателни и да поемат рискове.

Програмата „Лични финанси“ се фокусира върху печеленето, разумното харчете, съставянето на бюджет, спестяването и инвестирането, внимателното използване на кредит и защитата на личните средства. Понятията от областта на финансовата грамотност се разглеждат с примери от ежедневието и чрез решаване на практически казуси.

Цели на програмата:

 • Да разшири и допълни учебната програма по технологии и предприемачество в първи гимназиален етап.
 • Да развие уменията на учениците да разпознават основните елементи на личните финанси – печелене на доходи, спестяване и инвестиране, съставяне на бюджет, използване на кредит, управление на риска и разумно потребление,
 • Да насърчи учениците да поставят конкретни цели за финансовите си нужди и желаното качество на живот,
 • Да изгради практически умения у учениците да прилагат наученото в личния си финансов план.