За менБорислав Тодоров е завършил висше юридическо образование в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, в „Кристиан- Албрехт“ Университет – гр. Кил, Германия, както и в Университета Колчестер, Англия по програма Еразмус през 2001 г. Преминава стажове през съдилища в Германия, Англия и България.

От 2002 г. до сега работи в Лизинговата индустрия като заема различни длъжности, а последните петнадесет години и Управител и Изп. директор, във водещи български компании, занимаващи се с Лизинг и застрахователно посредничество.

От 2002 г. е член на управителния съвет, а от 2011 г. до 2018 г. и Съпредседател на Българска Асоциация за Лизинг.

През 2015 г. е избран за член на Арбитражната колегия на Арбитражния съд при КРИБ, а през 2016 става член на Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансови услуги към Комисията за защита на потребителите.
На церемония под егидата на КРИБ през ноември 2015 г. получава приза Мистър Икономика България 2015 за Раздел “Финанси и Застраховане”.

От 2015 до 2018 г. е преподавател (гл. ас.) в магистърския клас по финансов мениджмънт – съвместна магистърска програма на Университет Монтескьо – Бордо IV със Софийския университет. Участва като лектор по Лизинг финансиране в семинари, организирани от ВУЗФ, КРИБ, Икономическия университет Варна, Международния банков институт, Китов Център.

През 2021 г. се присъединява и към екипа на Business Doctors Bulgaria привлечен от желанието си да помага на малки и средни компании в сферата на управлението, създаването на стратегии за растеж и разрастването на бизнес. От същата година е и член на BNI Pro Bulgaria.

Facebook | LinkedIn

Сертификати и постижения